ตารางกะประจำสัปดาห์

สร้างกะแบบสัปดาห์ อัพโหลดข้อมูลกะ
รหัส ชื่อ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เมนู
20011  ภารนี สุขใสเย็น   
010101  สมรักชาติ กิตติทรัพย์เสนีย์   
0519IWH  สุกัญญา แซ่เบ๊