ระบบช่วยเหลือ

EZY-HR Help & Support

FAQ
วิธี login เข้าใช้งานโปรแกรม EZY-HR
วิธีสร้างข้อมูลของบริษัท Company Profile
วิธีการกรอกข้อมูลเพื่อสร้างพนักงานใหม่
วิธีการแก้ไขข้อมูลของพนักงานเป็นรายคน
การเพิ่มข้อมูลเงินเดือนจากบริษัทเก่า ในกรณีของพนักงานใหม่
ขั้นตอนการคำนวนภาษีเงินได้ส่วนบุคคลของพนักงาน
การพิมพ์รายงานทั่วไป
ในกรณีที่ลืม Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรมเงินเดือน
สถานะต่างของ Payslip ในโปรแกรมเงินเดือน
หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ภาษีเงินได้บุคคล สิทธิประโยชน์ ของ ROH
วิธีสร้างใบลาสำหรับพนักงาน โดยเจ้าหน้าที่
วิธีการดูจำนวนวันลาที่พนักงานได้ใช้ไปแล้ว
โฟลว์การทำงานของการจัดการใบลา
การดูสถานะของใบลาทั้งหมด
การเปิดและปิดสถานะของ สลิปเงินเดือน ทั้งหมด
ระบบใบลาออนไลน์ อีกหนึ่งความสามารถของ EZY-HR
วิธีลบรูปภาพออกจากประกาศข่าวสาร
วิธีการพิมพ์สลิปเงินเดือนด้วยตัวเองสำหรับพนักงาน
การสร้างสลิปเงินเดือนของงวดสำหรับพนักงานทุกคน
ตัวอย่างสลิปเงินเดือน ดาวน์โหลดฟรี ที่นี่
ตารางกะ – วิธีการจัดการตั้งค่าในโปรแกรมเงินเดือน
ดูทั้งหมด