ทำงานล่วงเวลา

รายละเอียด ชื่อพนักงาน วันที่ ชั่วโมง จำนวน ประเภท สถานะ ผู้อนุมัติ ผู้บริหาร ถูกสร้าง เมนู
  กรฉัตร จำรูญ 2017-05-08  05:30:00  998.00  REGULAR  OPEN  วีระ เนตรเกิด  ผดุงศิลป์ ชุมทอก 2017-05-08 15:54:26  ดูรายละเอียด
ก  จิระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ 2030-03-02  07:00:00  1411.00  REGULAR  OPEN  วีระ เนตรเกิด  วีระ เนตรเกิด 2017-03-16 15:42:37  ดูรายละเอียด
  พัสดุ คนที่สอง 2017-03-01  00:30:00  302.00  REGULAR  OPEN  บัญชี นาดี  วีระ เนตรเกิด 2017-03-16 15:41:54  ดูรายละเอียด
  กรฉัตร จำรูญ 2017-03-08  00:30:00  76.00  REGULAR  OPEN  วีระ เนตรเกิด  วีระ เนตรเกิด 2017-03-06 09:04:55  ดูรายละเอียด
  กรฉัตร จำรูญ 2016-11-01  02:00:00  375.00  REGULAR  OPEN  วีระ เนตรเกิด  วีระ เนตรเกิด 2016-11-29 17:26:02  ดูรายละเอียด
  กรฉัตร จำรูญ 2016-10-04  08:00:00  1 วัน   CTO  OPEN  วีระ เนตรเกิด  2016-10-04 16:33:31  ดูรายละเอียด
bbb  สมรักชาติ กิตติทรัพย์เสนีย์ 2016-08-01  01:00:00  1 ชั่วโมง   CTO  OPEN  บัญชี นาดี  2016-08-06 00:34:24  ดูรายละเอียด
bank  สมรักชาติ กิตติทรัพย์เสนีย์ 2016-08-10  01:30:00  0.00  REGULAR  OPEN  บัญชี นาดี  2016-08-06 00:30:38  ดูรายละเอียด
aaa  ภารนี สุขใสเย็น 2016-08-03  01:30:00  0.00  REGULAR  OPEN  วีระ เนตรเกิด  2016-08-03 20:40:53  ดูรายละเอียด
  พัสดุ คนที่สอง 2016-08-02  02:00:00  2 ชั่วโมง   CTO  REJECTED  พัสดุ เย็นสุข  2016-08-03 12:43:21  ดูรายละเอียด

Page 1 of 1, showing 10 records out of 10 total, starting on record 1, ending on 10

<< ก่อนหน้า ถัดไป >>