ทำงานล่วงเวลา

รายละเอียด ชื่อพนักงาน วันที่ ชั่วโมง จำนวน ประเภท สถานะ ผู้อนุมัติ ผู้บริหาร ถูกสร้าง เมนู
ก  จิระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ 2030-03-02  07:00:00  1411.00  REGULAR  OPEN  วีระ เนตรเกิด  วีระ เนตรเกิด 2017-03-16 15:42:37  ดูรายละเอียด
  พัสดุ คนที่สอง 2017-03-01  00:30:00  302.00  REGULAR  OPEN  บัญชี นาดี  วีระ เนตรเกิด 2017-03-16 15:41:54  ดูรายละเอียด
  กรฉัตร จำรูญ 2017-03-08  00:30:00  76.00  REGULAR  OPEN  วีระ เนตรเกิด  วีระ เนตรเกิด 2017-03-06 09:04:55  ดูรายละเอียด
  กรฉัตร จำรูญ 2016-11-01  02:00:00  375.00  REGULAR  OPEN  วีระ เนตรเกิด  วีระ เนตรเกิด 2016-11-29 17:26:02  ดูรายละเอียด
  กรฉัตร จำรูญ 2016-10-04  08:00:00  1 วัน   CTO  OPEN  วีระ เนตรเกิด  2016-10-04 16:33:31  ดูรายละเอียด
  ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล 2016-09-01  03:30:00  0.00  REGULAR  OPEN  ปีเตอร์ แจ๊คสัน  บัญชี นาดี 2016-08-22 17:09:02  ดูรายละเอียด
  ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล 2016-08-31  00:30:00  30 นาที  CTO  APPROVED  ปีเตอร์ แจ๊คสัน  บัญชี นาดี 2016-08-15 11:25:27  ดูรายละเอียด
  ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล 2016-08-30  01:30:00  0.00  REGULAR  REJECTED  ปีเตอร์ แจ๊คสัน  บัญชี นาดี 2016-08-15 11:25:03  ดูรายละเอียด
  ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล 2016-08-29  00:30:00  0.00  REGULAR  REJECTED  ปีเตอร์ แจ๊คสัน  บัญชี นาดี 2016-08-15 11:24:51  ดูรายละเอียด
  ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล 2016-08-31  03:30:00  0.00  REGULAR  OPEN  ปีเตอร์ แจ๊คสัน  บัญชี นาดี 2016-08-15 11:18:49  ดูรายละเอียด
test  ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล 2016-08-11  01:00:00  0.00  REGULAR  APPROVED  ปีเตอร์ แจ๊คสัน  วีระ เนตรเกิด 2016-08-13 21:38:13  ดูรายละเอียด
Test  ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล 2016-08-13  01:30:00  0.00  REGULAR  APPROVED  พัสดุ เย็นสุข  พัสดุ เย็นสุข 2016-08-13 20:34:14  ดูรายละเอียด
test  ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล 2016-08-09  02:00:00  73.00  REGULAR  APPROVED  พัสดุ เย็นสุข  2016-08-13 17:18:34  ดูรายละเอียด
bank  ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล 2016-08-10  01:00:00  1 ชั่วโมง   CTO  APPROVED  พัสดุ เย็นสุข  2016-08-06 11:38:53  ดูรายละเอียด
bank  ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล 2016-08-01  02:30:00  113.00  REGULAR  APPROVED  พัสดุ เย็นสุข  พัสดุ เย็นสุข 2016-08-06 11:38:13  ดูรายละเอียด
bbb  สมรักชาติ กิตติทรัพย์เสนีย์ 2016-08-01  01:00:00  1 ชั่วโมง   CTO  OPEN  บัญชี นาดี  2016-08-06 00:34:24  ดูรายละเอียด
bank  สมรักชาติ กิตติทรัพย์เสนีย์ 2016-08-10  01:30:00  0.00  REGULAR  OPEN  บัญชี นาดี  2016-08-06 00:30:38  ดูรายละเอียด
ทำโอที  ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล 2016-08-05  03:00:00  3 ชั่วโมง   CTO  APPROVED  ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล  2016-08-05 14:42:13  ดูรายละเอียด
aaa  ภารนี สุขใสเย็น 2016-08-03  01:30:00  0.00  REGULAR  OPEN  วีระ เนตรเกิด  2016-08-03 20:40:53  ดูรายละเอียด
  พัสดุ คนที่สอง 2016-08-02  02:00:00  2 ชั่วโมง   CTO  REJECTED  พัสดุ เย็นสุข  2016-08-03 12:43:21  ดูรายละเอียด

Page 1 of 1, showing 20 records out of 20 total, starting on record 1, ending on 20

<< ก่อนหน้า ถัดไป >>