ยื่นใบลา

รหัส
92  
ชื่อ
ขาดงาน  
รหัสพนักงาน
จิระศักดิ์ โค้วสุรัตน์  
เริ่มจากวันที่
0000-00-00  
ถึงวันที่
0000-00-00  
จำนวนวัน
1 วัน  
เวลา
-  
ประเภทการลา
LEAVEWOPAY  
สถานะ
CANCEL  
เพิ่มเติม
Created from Absent Report  
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2015-10-03 13:10:49  
ถูกสร้าง
2015-10-03 13:26:49  
ถูกแก้ไข
2015-10-03 16:27:27  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู