ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
98  
ชื่อ
คู่สมรสไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือไปปฏิบัติงาน  
ชื่อพนักงาน
วีระ เนตรเกิด  
เริ่มจากวันที่
2015-12-08  
ถึงวันที่
2015-12-08  
จำนวนวัน
1 วัน  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ลาพักร้อน  
สถานะ
ยังไม่อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2015-12-02 21:09:52  
ถูกแก้ไข
2015-12-02 21:09:52  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู