ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
93  
ชื่อ
เหตุผลที่ไม่สามารถยื่นใบลากิจส่วนตัวล่วงหน้าได้ เพราะว่าขณะนั้นข้าพเจ้าอยู่ที่ภูมิลำเนาที่สามจังหวัด  
ชื่อพนักงาน
ภารนี สุขใสเย็น  
เริ่มจากวันที่
2015-10-01  
ถึงวันที่
2015-10-01  
จำนวนวัน
1 วัน  
เวลา
-  
ประเภทการลา
ลาโดยไม่รับเงินเดือน  
สถานะ
อนุมัติ  
เพิ่มเติม
Created from Absent Report  
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
 
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2015-10-29 16:10:45  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2015-10-29 16:23:45  
ถูกแก้ไข
2015-10-29 16:23:45  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู