ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
89  
ชื่อ
ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี  
ชื่อพนักงาน
วีระ เนตรเกิด  
เริ่มจากวันที่
2015-09-05  
ถึงวันที่
2015-09-05  
จำนวนวัน
-  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ลาพักร้อน  
สถานะ
ยังไม่อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2015-08-29 16:40:20  
ถูกแก้ไข
2015-08-29 16:40:20  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู