ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
88  
ชื่อ
ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  
ชื่อพนักงาน
วีระ เนตรเกิด  
เริ่มจากวันที่
2015-08-15  
ถึงวันที่
2015-08-16  
จำนวนวัน
-  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ลาพักร้อน  
สถานะ
อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2015-08-15 17:15:58  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2015-08-15 17:09:11  
ถูกแก้ไข
2015-08-15 17:15:58  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู