ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
84  
ชื่อ
สิทธิลาคลอดบุตร ได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๙๐ วัน  
ชื่อพนักงาน
วีระ เนตรเกิด  
เริ่มจากวันที่
2015-07-18  
ถึงวันที่
0000-00-00  
จำนวนวัน
5 ชั่วโมง  
เวลา
16:37:00 - 21:37:00  
ประเภทการลา
ลาพักร้อน  
สถานะ
อนุมัติ  
เพิ่มเติม
ทดสอบชั่วโมง (5ชม.)  
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2015-07-18 17:35:10  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2015-07-18 16:38:10  
ถูกแก้ไข
2015-07-18 17:35:10  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู