ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
83  
ชื่อ
รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว  
ชื่อพนักงาน
วีระ เนตรเกิด  
เริ่มจากวันที่
2015-07-18  
ถึงวันที่
0000-00-00  
จำนวนวัน
4 ชั่วโมง  
เวลา
PM  
ประเภทการลา
ลาพักร้อน  
สถานะ
ยังไม่อนุมัติ  
เพิ่มเติม
ทดสอบ PM  
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2015-07-18 16:37:07  
ถูกแก้ไข
2015-07-18 16:37:07  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู