ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
8  
ชื่อ
ลากิจส่วนตัว รวมทั้งลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่ องจากการลาคลอดบุตร โดยได้รับเงินเดือนปีละไ  
ชื่อพนักงาน
กวีวรรณ ทิมดี  
เริ่มจากวันที่
2015-06-11  
ถึงวันที่
2015-06-19  
จำนวนวัน
4 ชั่วโมง  
เวลา
00:00:00 - 01:00:00  
ประเภทการลา
ลาพักร้อน  
สถานะ
ยังไม่อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2015-06-11 11:07:36  
ถูกแก้ไข
2015-06-11 11:07:36  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู