ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
78  
ชื่อ
ยื่นขอลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  
ชื่อพนักงาน
วีระ เนตรเกิด  
เริ่มจากวันที่
2015-07-20  
ถึงวันที่
0000-00-00  
จำนวนวัน
4 ชั่วโมง  
เวลา
AM  
ประเภทการลา
ลาพักร้อน  
สถานะ
อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2015-07-18 13:37:29  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2015-07-18 13:37:17  
ถูกแก้ไข
2015-07-18 13:37:29  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู