ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
6  
ชื่อ
สิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับเงินเดือน ครั้งหนึ่งได้ ๙๐ วัน โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์  
ชื่อพนักงาน
ปีเตอร์ แจ๊คสัน  
เริ่มจากวันที่
2015-06-02  
ถึงวันที่
0000-00-00  
จำนวนวัน
4 ชั่วโมง  
เวลา
00:00:00 - 00:30:00  
ประเภทการลา
ลาพักร้อน  
สถานะ
ยังไม่อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2015-06-09 17:15:17  
ถูกแก้ไข
2015-06-09 17:15:17  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู