ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
4  
ชื่อ
อาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้  
ชื่อพนักงาน
กวีวรรณ ทิมดี  
เริ่มจากวันที่
2015-06-01  
ถึงวันที่
2015-06-09  
จำนวนวัน
7 วัน  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ลาพักร้อน  
สถานะ
ยังไม่อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2015-06-09 15:33:52  
ถูกแก้ไข
2015-06-09 15:33:52  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู