ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
227  
ชื่อ
มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา เมื่อมีราชการจำเป็นเกิดขึ้นในระหว่างลากิจส่วนตัวอยู่นั้น  
ชื่อพนักงาน
ภารนี สุขใสเย็น  
เริ่มจากวันที่
2016-09-20  
ถึงวันที่
0000-00-00  
จำนวนวัน
3 ชั่วโมง  
เวลา
09:00:00 - 12:00:00  
ประเภทการลา
ลาโดยไม่รับเงินเดือน  
สถานะ
ยังไม่อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ผู้บริหาร
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2016-09-05 11:04:38  
ถูกแก้ไข
2016-09-05 11:04:38  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู