ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
225  
ชื่อ
มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าเรียนได้ต้องแนบเอกสารเหตุผลประกอบเหตุผลการลา  
ชื่อพนักงาน
จิระศักดิ์ โค้วสุรัตน์  
เริ่มจากวันที่
2016-09-05  
ถึงวันที่
2016-09-06  
จำนวนวัน
2 วัน  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ขาดงาน  
สถานะ
ยังไม่อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ผู้บริหาร
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2016-09-05 10:54:33  
ถูกแก้ไข
2016-09-05 10:57:34  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู