ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
224  
ชื่อ
ไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามตารางเรียนในบางวิชาของโครงการฯ โดยนักศึกษาต้องแจ้งก่อนมีการเรียน  
ชื่อพนักงาน
บัญชี นาดี  
เริ่มจากวันที่
2016-09-05  
ถึงวันที่
0000-00-00  
จำนวนวัน
-  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ขาดงาน  
สถานะ
ยังไม่อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
สนงใหญ่ แซ่อึ้ง  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ผู้บริหาร
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2016-09-05 10:51:55  
ถูกแก้ไข
2016-09-05 10:51:55  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู