ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
223  
ชื่อ
การลาป่วยไม่ถึงสามสิบวัน ไม่ว่าจะเป็นครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน  
ชื่อพนักงาน
เนตรชนก ภูลายยาว  
เริ่มจากวันที่
2016-09-06  
ถึงวันที่
0000-00-00  
จำนวนวัน
-  
เวลา
14:00:00 - 14:00:00  
ประเภทการลา
ขาดงาน  
สถานะ
ยังไม่อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ผู้บริหาร
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2016-09-05 09:39:20  
ถูกแก้ไข
2016-09-05 09:39:20  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู