ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
216  
ชื่อ
ผู้มีอำนาจอนุญาตก็ไม่สามารถเรียกตัวผู้นั้นมาปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้เพราะการลาป่วยเป็นเรื่องจำเป็น  
ชื่อพนักงาน
ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล  
เริ่มจากวันที่
2016-10-05  
ถึงวันที่
0000-00-00  
จำนวนวัน
3 ชั่วโมง 2 นาที  
เวลา
10:00:00 - 13:00:00  
ประเภทการลา
ลาโดยไม่รับเงินเดือน  
สถานะ
อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
ปีเตอร์ แจ๊คสัน  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2016-08-27 17:20:25  
ผู้บริหาร
บัญชี นาดี  
ผู้บริหารอนุมัติ
2016-08-27 17:20:47  
ถูกสร้าง
2016-08-27 17:16:50  
ถูกแก้ไข
2016-08-27 17:20:47  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู