ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
204  
ชื่อ
เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต  
ชื่อพนักงาน
ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล  
เริ่มจากวันที่
2016-08-11  
ถึงวันที่
0000-00-00  
จำนวนวัน
5 ชั่วโมง  
เวลา
09:00:00 - 15:00:00  
ประเภทการลา
ลาโดยไม่รับเงินเดือน  
สถานะ
อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
ปีเตอร์ แจ๊คสัน  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2016-08-27 14:52:52  
ผู้บริหาร
บัญชี นาดี  
ผู้บริหารอนุมัติ
2016-08-27 14:54:24  
ถูกสร้าง
2016-08-27 14:16:46  
ถูกแก้ไข
2016-08-27 14:54:24  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู