ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
19  
ชื่อ
ประสงค์จะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป  
ชื่อพนักงาน
วีระ เนตรเกิด  
เริ่มจากวันที่
2015-07-11  
ถึงวันที่
2015-07-13  
จำนวนวัน
2 วัน  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ลาพักร้อน  
สถานะ
อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2015-07-11 16:28:43  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2015-07-11 15:10:45  
ถูกแก้ไข
2015-07-11 16:28:43  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู