ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
186  
ชื่อ
จัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  
ชื่อพนักงาน
พัสดุ เย็นสุข  
เริ่มจากวันที่
2016-08-02  
ถึงวันที่
0000-00-00  
จำนวนวัน
4 ชั่วโมง 30 นาที  
เวลา
13:00:00 - 17:30:00  
ประเภทการลา
ลาโดยไม่รับเงินเดือน  
สถานะ
อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
พัสดุ เย็นสุข  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2016-08-24 15:12:25  
ผู้บริหาร
พัสดุ เย็นสุข  
ผู้บริหารอนุมัติ
2016-08-24 15:12:28  
ถูกสร้าง
2016-08-24 15:12:17  
ถูกแก้ไข
2016-08-24 15:12:28  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู