ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
181  
ชื่อ
ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธัฮัจย์โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว  
ชื่อพนักงาน
ปีเตอร์ แจ๊คสัน  
เริ่มจากวันที่
2016-08-22  
ถึงวันที่
2016-08-22  
จำนวนวัน
1 วัน  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ลาพักร้อน  
สถานะ
ยังไม่อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ผู้บริหาร
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2016-08-22 23:28:06  
ถูกแก้ไข
2016-08-22 23:28:06  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู