ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
180  
ชื่อ
การลาป่วยติดต่อกันเกิน 15 วัน ต้องมีหนังสือรับรอง ของผู้ปกครองแนบกับใบลาด้วย  
ชื่อพนักงาน
ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล  
เริ่มจากวันที่
2016-09-19  
ถึงวันที่
2016-09-21  
จำนวนวัน
3 วัน  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ลาโดยไม่รับเงินเดือน  
สถานะ
อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
ปีเตอร์ แจ๊คสัน  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2016-08-22 14:49:33  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
2016-08-22 14:50:34  
ถูกสร้าง
2016-08-22 14:47:37  
ถูกแก้ไข
2016-08-22 14:50:34  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู