ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
178  
ชื่อ
ลาป่วย + ลากิจส่วนตัว เกินกว่า ๒๓ วันทำการ ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน  
ชื่อพนักงาน
ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล  
เริ่มจากวันที่
2016-08-22  
ถึงวันที่
2016-08-23  
จำนวนวัน
2 วัน  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ลาโดยไม่รับเงินเดือน  
สถานะ
อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
ปีเตอร์ แจ๊คสัน  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2016-08-22 23:33:37  
ผู้บริหาร
บัญชี นาดี  
ผู้บริหารอนุมัติ
2016-08-22 23:33:54  
ถูกสร้าง
2016-08-15 11:49:58  
ถูกแก้ไข
2016-08-22 23:33:54  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู