ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
174  
ชื่อ
การลาป่วยไม่ถึงสามสิบวัน ไม่ว่าจะเป็นครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นสมควรจะ  
ชื่อพนักงาน
ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล  
เริ่มจากวันที่
2016-08-26  
ถึงวันที่
2016-08-26  
จำนวนวัน
1 วัน  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ลาโดยไม่รับเงินเดือน  
สถานะ
อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
ปีเตอร์ แจ๊คสัน  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2016-08-15 11:16:57  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
2016-08-15 11:45:37  
ถูกสร้าง
2016-08-15 11:16:02  
ถูกแก้ไข
2016-08-15 11:45:37  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู