ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
173  
ชื่อ
ขาดงานอนุญาตเห็นสมควรจะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการ  
ชื่อพนักงาน
ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล  
เริ่มจากวันที่
2016-08-06  
ถึงวันที่
2016-08-06  
จำนวนวัน
-  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ขาดงาน  
สถานะ
อนุมัติ  
เพิ่มเติม
Created from Absent Report  
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
สนงใหญ่ แซ่อึ้ง  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2016-08-13 18:08:26  
ผู้บริหาร
ภารนี สุขใสเย็น  
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2016-08-13 18:52:26  
ถูกแก้ไข
2016-08-13 21:35:54  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู