ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
172  
ชื่อ
การลาป่วยระหว่างการสอบ จะต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้โดยโรงพยาบาล  
ชื่อพนักงาน
พัสดุ เย็นสุข  
เริ่มจากวันที่
2016-09-01  
ถึงวันที่
2016-09-01  
จำนวนวัน
1 วัน  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ขาดงาน  
สถานะ
อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
พัสดุ เย็นสุข  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2016-08-13 18:46:00  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
2016-08-13 18:48:55  
ถูกสร้าง
2016-08-13 18:43:49  
ถูกแก้ไข
2016-08-13 18:48:55  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู