ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
170  
ชื่อ
อุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันเริ่มลา  
ชื่อพนักงาน
พัสดุ เย็นสุข  
เริ่มจากวันที่
2016-08-16  
ถึงวันที่
2016-08-17  
จำนวนวัน
2 วัน  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ลาพักร้อน  
สถานะ
อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
พัสดุ เย็นสุข  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2016-08-13 18:33:13  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
2016-08-13 18:33:35  
ถูกสร้าง
2016-08-13 18:32:59  
ถูกแก้ไข
2016-08-13 18:33:35  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู