ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
167  
ชื่อ
ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไป ประกอบพิธีฮัทย์และได้หยุดราชการไปแล้ว  
ชื่อพนักงาน
ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล  
เริ่มจากวันที่
2016-08-15  
ถึงวันที่
2016-08-19  
จำนวนวัน
5 วัน  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ลาพักร้อน  
สถานะ
อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
พัสดุ เย็นสุข  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2016-08-11 17:24:19  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2016-08-11 17:23:23  
ถูกแก้ไข
2016-08-11 17:24:13  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู