ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
165  
ชื่อ
มาทำงานสายเนื่องๆ ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน  
ชื่อพนักงาน
บัญชี นาดี  
เริ่มจากวันที่
2016-08-05  
ถึงวันที่
2016-08-06  
จำนวนวัน
1 วัน  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ลาโดยไม่รับเงินเดือน  
สถานะ
ยังไม่อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
สนงใหญ่ แซ่อึ้ง  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2016-08-05 14:30:52  
ถูกแก้ไข
2016-08-05 14:30:52  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู