ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
164  
ชื่อ
ป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่น ลาแทนก็ได้  
ชื่อพนักงาน
กรฉัตร จำรูญ  
เริ่มจากวันที่
2016-08-05  
ถึงวันที่
2016-08-09  
จำนวนวัน
3 วัน  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ขาดงาน  
สถานะ
ยังไม่อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2016-08-04 14:02:17  
ถูกแก้ไข
2016-08-04 14:02:17  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู