ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
163  
ชื่อ
ลาป่วย ผู้มีอำนาจอนุญาตไม่สามารถเรียกตัวผู้นั้นมาปฏิบัติงานได้  
ชื่อพนักงาน
ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล  
เริ่มจากวันที่
2016-08-05  
ถึงวันที่
2016-08-05  
จำนวนวัน
1 วัน  
เวลา
-  
ประเภทการลา
ขาดงาน  
สถานะ
 
เพิ่มเติม
Created from Absent Report  
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
 
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2016-08-01 16:08:29  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2016-08-01 16:12:29  
ถูกแก้ไข
2016-08-11 17:20:05  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู