ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
161  
ชื่อ
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะขอเอกสารแนบเพิ่มเติมหรือไม่  
ชื่อพนักงาน
ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล  
เริ่มจากวันที่
2016-07-01  
ถึงวันที่
2016-07-01  
จำนวนวัน
1 วัน  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ลาโดยไม่รับเงินเดือน  
สถานะ
 
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2016-07-30 14:42:00  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2016-07-30 14:41:52  
ถูกแก้ไข
2016-07-30 14:42:34  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู