ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
159  
ชื่อ
ขาดงาน มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา  
ชื่อพนักงาน
ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล  
เริ่มจากวันที่
2016-07-14  
ถึงวันที่
2016-07-14  
จำนวนวัน
1 วัน  
เวลา
-  
ประเภทการลา
ขาดงาน  
สถานะ
 
เพิ่มเติม
Created from Absent Report  
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
 
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2016-07-30 14:07:18  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2016-07-30 14:39:18  
ถูกแก้ไข
2016-07-30 14:40:23  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู