ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
157  
ชื่อ
ลาพักผ่อนประจำปีแล้วแต่ไม่ครบ ๑๐ วันทำการ  
ชื่อพนักงาน
ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล  
เริ่มจากวันที่
2016-07-18  
ถึงวันที่
2016-07-18  
จำนวนวัน
1 วัน  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ขาดงาน  
สถานะ
 
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2016-07-30 14:38:43  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2016-07-30 14:38:35  
ถูกแก้ไข
2016-07-30 14:40:23  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู