ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
154  
ชื่อ
ใช้สิทธินำวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบัน  
ชื่อพนักงาน
ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล  
เริ่มจากวันที่
2016-07-28  
ถึงวันที่
2016-07-29  
จำนวนวัน
2 วัน  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ขาดงาน  
สถานะ
 
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2016-07-30 14:33:04  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2016-07-30 14:32:13  
ถูกแก้ไข
2016-07-30 14:33:59  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู