ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
152  
ชื่อ
ลาป่วยเพียง 1 – 2 วัน โดยไม่มีใบรับรองแพทย์ (ซึ่งบางคนก็อาจป่วยจริง)  
ชื่อพนักงาน
ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล  
เริ่มจากวันที่
2016-07-19  
ถึงวันที่
2016-07-19  
จำนวนวัน
1 วัน  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ลาโดยไม่รับเงินเดือน  
สถานะ
 
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2016-07-30 14:27:30  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2016-07-30 14:25:26  
ถูกแก้ไข
2016-07-30 14:29:27  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู