ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
140  
ชื่อ
ขอยกเลิกวันลาให้ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตให้  
ชื่อพนักงาน
ภารนี สุขใสเย็น  
เริ่มจากวันที่
2016-06-01  
ถึงวันที่
2016-06-01  
จำนวนวัน
1 วัน  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ลาพักร้อน  
สถานะ
ยังไม่อนุมัติ  
เพิ่มเติม
dev  
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2016-06-19 21:08:28  
ถูกแก้ไข
2016-06-19 21:08:28  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู