ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
139  
ชื่อ
ตัวอย่างการยื่นขออนุมัติใบลาผ่านระบบ Leave Online โดยระบุเหตุผลมาดังกล่าว  
ชื่อพนักงาน
วีระ เนตรเกิด  
เริ่มจากวันที่
2016-05-30  
ถึงวันที่
2016-05-31  
จำนวนวัน
2 วัน  
เวลา
21:23:00 - 21:23:00  
ประเภทการลา
testt  
สถานะ
ยังไม่อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2016-05-30 21:24:36  
ถูกแก้ไข
2016-06-12 14:16:01  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู