ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
137  
ชื่อ
มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ ตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๗ วัน  
ชื่อพนักงาน
วีระ เนตรเกิด  
เริ่มจากวันที่
2016-05-30  
ถึงวันที่
2016-05-30  
จำนวนวัน
1 วัน  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ขาดงาน  
สถานะ
อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2016-05-19 21:55:38  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2016-05-19 21:55:25  
ถูกแก้ไข
2016-05-19 21:55:25  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู