ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
136  
ชื่อ
เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม  
ชื่อพนักงาน
วีระ เนตรเกิด  
เริ่มจากวันที่
2016-06-01  
ถึงวันที่
2016-06-01  
จำนวนวัน
1 วัน  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ขาดงาน  
สถานะ
 
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2016-05-19 17:04:40  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2016-05-19 17:04:25  
ถูกแก้ไข
2016-07-30 14:29:27  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู