ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
132  
ชื่อ
รับหมายเรียกให้ ไปเข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล  
ชื่อพนักงาน
วีระ เนตรเกิด  
เริ่มจากวันที่
2016-05-27  
ถึงวันที่
2016-05-27  
จำนวนวัน
1 วัน  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ขาดงาน  
สถานะ
อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2016-05-19 16:28:33  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2016-05-19 15:11:02  
ถูกแก้ไข
2016-05-19 15:11:23  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู