ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
13  
ชื่อ
สิทธิลากิจลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันทำการ  
ชื่อพนักงาน
กวีวรรณ ทิมดี  
เริ่มจากวันที่
2015-06-15  
ถึงวันที่
2015-06-16  
จำนวนวัน
2 วัน  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ลาพักร้อน  
สถานะ
ยังไม่อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
 
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2015-06-13 14:30:22  
ถูกแก้ไข
2015-06-13 14:30:22  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู