ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
129  
ชื่อ
ลาป่วยวันจันทร์ หรือวันสุดท้ายของวันทำงานในสัปดาห์  
ชื่อพนักงาน
วีระ เนตรเกิด  
เริ่มจากวันที่
2016-02-01  
ถึงวันที่
2016-02-01  
จำนวนวัน
1 วัน  
เวลา
-  
ประเภทการลา
ลาโดยไม่รับเงินเดือน  
สถานะ
อนุมัติ  
เพิ่มเติม
Created from Absent Report  
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
 
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2016-05-19 13:05:13  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2016-05-19 13:57:13  
ถูกแก้ไข
2016-05-19 13:57:13  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู