ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
127  
ชื่อ
ทดสอบใบลาแต่ละประเภท ในระบบ Leave Online  
ชื่อพนักงาน
วีระ เนตรเกิด  
เริ่มจากวันที่
2016-06-24  
ถึงวันที่
2016-06-27  
จำนวนวัน
4 วัน  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
testt  
สถานะ
ยังไม่อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2016-05-18 23:09:29  
ถูกแก้ไข
2016-05-18 23:09:29  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู