ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
125  
ชื่อ
ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือกให้รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับ การตรวจเลือกไม่น้อยกว่า  
ชื่อพนักงาน
ณัฐนีย์ แซ่โซว  
เริ่มจากวันที่
2016-05-18  
ถึงวันที่
2016-05-18  
จำนวนวัน
1 วัน  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ลาพักร้อน  
สถานะ
ยังไม่อนุมัติ  
เพิ่มเติม
bankdev  
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2016-05-18 20:41:09  
ถูกแก้ไข
2016-05-18 20:41:09  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู