ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
124  
ชื่อ
ลาป่วยติดต่อกันตั้งแต่สามสิบวันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์  
ชื่อพนักงาน
พัสดุ เย็นสุข  
เริ่มจากวันที่
2016-05-19  
ถึงวันที่
2016-05-20  
จำนวนวัน
2 วัน  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ลาพักร้อน  
สถานะ
อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
บัญชี นาดี  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2016-05-18 08:54:31  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2016-05-18 08:54:01  
ถูกแก้ไข
2016-05-18 08:54:31  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู