ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
123  
ชื่อ
ลาในช่วงต่อเนื่องกับวันหยุดประจำปีเป็นประจำ  
ชื่อพนักงาน
พัสดุ เย็นสุข  
เริ่มจากวันที่
2016-05-13  
ถึงวันที่
2016-05-13  
จำนวนวัน
1 วัน  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ลาโดยไม่รับเงินเดือน  
สถานะ
อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
สนงใหญ่ แซ่อึ้ง  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2016-05-16 16:24:16  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2016-05-16 16:23:45  
ถูกแก้ไข
2016-05-16 16:24:16  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู