ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
11  
ชื่อ
สะสมวันที่ไม่ได้ลา ในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไป ได้ไม่เกิน ๒๐ วันท าการ  
ชื่อพนักงาน
กวีวรรณ ทิมดี  
เริ่มจากวันที่
2015-06-17  
ถึงวันที่
0000-00-00  
จำนวนวัน
7 ชั่วโมง 30 นาที  
เวลา
08:00:00 - 16:30:00  
ประเภทการลา
ลาพักร้อน  
สถานะ
ยังไม่อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2015-06-11 11:14:39  
ถูกแก้ไข
2015-06-11 11:14:39  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู